EgenSajt inför HTTP/2 för alla kunder!

Vi på EgenSajt har infört HTTP/2 för alla kunder sedan någon tid tillbaka! Du kan testa om din sida har HTTP/2 på denna sida: https://tools.keycdn.com/http2-test

HTTP/2 utvecklades utifrån googles SPDY protokoll. HTTP/2 är tänkt att ersätta HTTP 1.1 som blev standarden 1997. Några av fördelarna är:

  • Kompression av HTTP headers
  • HTTP/2 server push
  • Multiplexering och bättre prioritering
  • Bättre stöd för kryptering
  • Endast en TCP-anslutning

De webbläsare som har stöd för HTTP/2 är Edge, Safari, Firefox and Chrome. Endast Chrome stöder okrypterad sida, för de andra krävs ett ssl cert för att HTTP/2 ska fungera.