Gränsen mellan verklighet och virtuell miljö suddas ut

Gränsen mellan verkligheten och den virtuella miljön suddas ut och blir alltmer tunnare. Om detta kan man läsa vidare om i artikeln: http://www.idg.se/2.1085/1.503232/nastan-pa-riktigt