Kunskapsbank

Kunskapsbank
Utveckling och teknik
Installera redis i Wordpress

Installera redis i Wordpress

Vi visar hur du aktiverar Redis för din Wordpress som gör att din Wordpress laddar blixtsnabbt mot normalt. Du kan beställa redis på Beställ > Tillägg för Webbkonto och sedan se hur du sätter upp den på Lägga till redis-slot

Detta är något avancerat och kräver att du editerar i programfiler samt använder ftp för att ladda upp filer.
Vi visar dig 2 olika metoder, en att installera pluginet Simple Cache som är 100% kompatibelt med Woo-Commerce och ett annat att använda predis som inte är kompatibelt med Woo-Commerce. Predis metoden är dock effektivare och snabbare än Simple cache pluginet.

Hör gärna av dig så hjälper vi dig mer än gärna att aktivera redis för din Wordpress!

 

Metod 1 - Installera cache plugin (rekommenderas)

 

Steg 1 - Installera pluginet Simple Cache -

Gå till plugins och lägg till pluginet Simple Cache och aktivera detta.

 
 

Steg 2 - Inställningar -

Aktivera cache och klicka för Enable Page Caching samt välj avancerade inställningar (Enable Advanced Mode) samt Enable in-Memory Object och välj Redis och spara

 
 

Steg 3 - Editera och ladda upp wp-config. -

Ladda ner wp-config.php från din Wordpress installation, editera den och lägg till följande i dess övre del.

<?php
define( 'WP_CACHE', true ); // Simple Cache
$_SERVER['CACHE_HOST'] = 'memcache01';
$_SERVER['CACHE_PORT'] = 6400; // byt till din port för redis
$_SERVER['CACHE_PASSWORD'] = 'xxxxxxxx'; // byt till ditt lösenord för redis
/**
* The base configuration for WordPress

Ladda upp wp-config.php och njut av en betydligt snabbare Wordpress och även Woo-Commerce om du använder den som e-shop!

 

Metod 2 - använda predis

Den enda nackdelen med denna metoden är att woo-commerce inte stöds, samt efter man behöver byta ut index.php så kan vissa uppdateringar av Wordpress skriva över index.php och då måste man sedan byta tillbaka index.php igen.

 

Steg 1 - Ladda mer predis.zip och ladda upp till din Wordpress -

Du kan hämta predis.zip här extrahera filen och ladda sedan upp mappen predis till roten på din Wordpress installation.

 
 

Steg 2 - Editera och ladda upp index.php -

Du kan hämta index-redis.php här och editera den enligt nedan på rad 50 (fyll i ditt lösenord och din tilldelade port), döp om den till index.php och ladda upp den till roten på din Wordpress installation.

$redis = new Predis\Client(array(
'scheme' => 'tcp',
'host' => 'memcache01',
'password' => 'lösenord', // Ändra till ditt lösenord
'port' => 6379, // Ändra till din port
'database' => 0
));