Kunskapsbank

Kunskapsbank
Utveckling och teknik
Installera redis i Wordpress

Installera redis i Wordpress

Vi visar hur du aktiverar Redis för din Wordpress som gör att din Wordpress laddar blixtsnabbt mot normalt. Du kan beställa redis på Beställ > Tillägg för Webbkonto och sedan se hur du sätter upp den på Lägga till redis-slot

Detta är något avancerat och kräver att du editerar i programfiler samt använder ftp för att ladda upp filer.
Vi visar dig 2 olika metoder, den ena att installera pluginet Redis Page Cache som är 100% kompatibelt med Woo-Commerce och det andra att använda predis som inte är kompatibelt med Woo-Commerce. Predis metoden är dock effektivare och och snabbare än Redis Object Cache pluginet.

Hör gärna av dig så hjälper vi dig mer än gärna att aktivera redis för din Wordpress!

 

Metod 1 - använda predis (rekommenderas)

Denna metoden är betydligt snabbare än metoden med plugin, den enda nackdelen är att woo-commerce inte stöds.

 

Steg 1 - Ladda mer predis.zip och ladda upp till din Wordpress -

Du kan hämta predis.zip här extrahera filen och ladda sedan upp mappen predis till roten på din Wordpress installation.

 
 

Steg 2 - Editera och ladda upp index.php -

Du kan hämta index-redis.php här och editera den enligt nedan på rad 50 (fyll i ditt lösenord och din tilldelade port), ladda sedan upp den till roten på din Wordpress installation.

$redis = new Predis\Client(array(
'scheme' => 'tcp',
'host' => 'memcache01',
'password' => 'lösenord', // Ändra till ditt lösenord
'port' => 6379, // Ändra till din port
'database' => 0
));

 
 

Steg 3 - Editera .htaccess -

Ladda ner .htaccess filen från roten av din wordpressinstallation och editera den så den ser ut enligt nedan genom att byta in index mot index-redis.

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index-redis\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index-redis.php [L]

# END WordPress

 
 

Metod 2 - Installera cache plugin

 

Steg 1 - Installera pluginet Redis Object Cache -

Gå till plugins och lägg till pluginet Redis Object Cache och aktivera detta.

 
 

Steg 2 - Editera och ladda upp wp-config. -

Ladda ner wp-config.php från din Wordpress installation, editera den och lägg till följande i dess övre del.

<?php
define('WP_REDIS_CLIENT', 'predis');
define('WP_REDIS_HOST', 'memcache01');
define('WP_REDIS_PORT', 6400); // byt till din port för redis
define('WP_REDIS_PASSWORD', 'xxXXxxX'); // byt till ditt lösenord för redis
/**
* The base configuration for WordPress

Ladda upp wp-config.php

 

Steg 3 - Inställningar -

Om allt fungerar så ska status vara Inaktiverad. Aktivera objectcache och spara, så ska det sedan vara igång!

Njut sedan av en betydligt snabbare Wordpress och även Woo-Commerce om du använder den som e-shop!