Driftinformation

Problem med kyla i serverhall ( Löst )

Vi har haft problem ikväll med kylaggregaten i vår serverhall, och våra tjänster har stundtals inte varit nåbara, vi beklagar det inträffade som nu ska vara löst.

Ddos attack - alla tjänster berörda ( Löst )

Vi är återigen under en andra ddos attack som gör att alla våra tjänster går segt, och tekniker arbetar just nu på att få attacken under kontroll.
Uppdatering: Attacken är nu under kontroll och samtliga tjänster fungerar som vanligt.

Ddos attack - alla tjänster berörda ( Löst )


Vi hade en eftersläng av tidigare ddos och fick lite olika problem som precis har blivit lösta.

I skrivande stund har vi alla tjänster uppe igen.

Intermittenta proxy error ( Löst )

Idag har vi fått problem med ett antal servrar som har stängt av sig själv p.g.a. problem med vår strömförsörjning och UPS:er. Detta har medfört problem med både email och webbsidor, och det avancaerade loggningssystem vi har har fick problem som i sin tur medförde proxy error på många hemsidor, vi beklagar det inträffade.

Problem med imap ( Löst )

Vi har ett problem med vårt imap server denna morgon och problemet är just nu löst, vi beklagar det inträffade. Inga email har gått förlorade eller liknande.

Problem med system ( Löst )

Vi hade problem tidigare idag med vårt system, vilket medförde att webbsidor låg nere, inga andra tjänster berördes, vi beklagar problemet.

Byte av programvara för DNS servrar ( Löst )

Vi kommer byta programvara för våra 4 dns:er och aktivera dnsec för alla domäner. Detta ger säkare och bättre DNS-tjänst. Arbetet bör inte innebära några störningar, men hör gärna av dig om något inte fungerar som det ska.

Uppdatering! Det har visat sig att flera av våra kunder har satt andra DNS:er än våra, som man samtidigt har aktiverat DNS hos oss. Detta gör att dessa domäner har blivit DNSSec signerade och kommer inte längre att fungera som vanligt, hör av dig direkt till oss så tar vi bort DNSSec på domänen.

Uppgradering av servrar ( Löst )

Vi kommer uppgradera våra webbservrar och detta arbete bör inte påverka driften av din webbsida, dock kommer inte ssh att fungera förrän tidigast under måndagen den 27:e, men eftersom vi uppgraderar PHP också kan detta påverka i vissa fall, hör av dig om du har fått problem!


Problem med inkommande email ( Löst )

Vi fortsatta problem med vår inkommande emailserver. Problemet är ett följdproblem på de disksystemsproblem vi har haft tidigare av och till de senaste 2 veckorna. Problemet med disksystemet har dock blivit permanent löst sedan 3 dagar, men vissa följdproblem har uppstått med bla. inkommande email. Vi beräknar att inkommande email börjar fungera under kvällen, inga email kommer att försvinna.

Problem med inkommande email ( Löst )

Vi har idag haft problem med vår inkommande emailserver. Problemet är ett följdproblem på de disksystemsproblem vi har haft tidigare av och till de senaste 2 veckorna. Problemet med disksystemet har dock blivit permanent löst sedan 3 dagar, men vissa följdproblem har uppstått med bla. inkommande email. Problemet är dock löst och vi beklagar det inträffade.