Svenska Priser exkl. moms Logga in Webmail support@egensajt.se 031-787 70 50
Priser exkl. moms

Driftinformation

Hårdvaruproblem med storage ( Löst )

Vi hade ett hårdvaruproblem med storage som påverkar 30% av våra kunder nu är löst

Fiberlänk till serverhall otillgänglig ( Löst )

Vår Internetförbindelse som Tele2 levererar har varit nere sedan kl. 19:20 på lördagskvällen tills idag kl 12:25 då man löste problemet. Vi beklagar det inträffade och kommer återkomma med information vilket fel man hade och hur det kan undvikas i framtiden. Fel som dessa är extremt ovanliga och trots nertiden håller vi en upptid på 99,8% senaste året.

Uppdatering 2024-02-19 om händelseförlopp
2024-02-17 kl. 19:30 Felrapportering till Tele2.
2024-02-18 kl. 09:15 Tele2 upptäcker fel på en routing tabell i en viktig router
2024-02-18 kl. 12:20 Tele2 har löst felet

Ågärder mot att det inte ska hända igen eller minimeras
1: Tele2 har försäkrat oss om åtgärder som ska vidtas mot att det inte ska hända igen.
2: SLA mot tele2 är nu 24/7 vilket innebär betydligt snabbare åtgärd vid fel.

Underhållsarbete med e-post ( Löst )

Vi kommer under lördagskväll den 10:e februari inpå söndagsnatten ta ner vårt e-postsystem under 3 timmar. Detta innebär att man inte kan se eller skicka e-post under arbetet. Dock kommer inkommande e-post inte att beröras.

Fel på imap och pop ( Löst )

Vi hade ett generellt fel idag på våra imap- och popservrar som gjorde att man inte kunde hämta e-post. Vi beklagar felet som nu ska vara löst. Om du fortfarande upplever problem så prova att starta om ditt e-postprogram eller appen i telefonen.

Nytt redundant och förbättrat IMAP/POP ( Löst )

Vi kommer lördagskvällen att implementera ett förbättrat system för IMAP och POP som ökar prestanda och tillförlitlighet, det kan förekomma driftstörningar under kvällen, lördagen den 14:e januari.

Mindre justering av epostsystem ( Löst )

Vi behöver göra en mindre justering av vårt epostserversystem och får en mindre nertid på 5-10min vilket vi beklagar.

Akut byte av hårdvara ( Löst )

Vi har ett hårdvarufel som åtgärdas och bör vara klart inom 15 minuter. Detta berör alla eposttjänster inkl. webmail.
Uppdatering, problemet är nu löst, och vi beklagar olägenheten det kan ha inneburit för våra kunder.

Åtgärd och justering av storagesystem ( Löst )

Vi åtgärdar några akuta följdfel efter veckans uppgradering av storagesystem. Inga stora arbeten eller fel, men vi får lite nertid i natt och beklagar detta.

Uppdatering: Arbetet gick utmärkt och allt ser mycket bra ut och vi bör inte ha några fler nertider eller liknande efter nattens arbete.

Uppgradering av disksystem tisdagen den 17:e ( Löst )

Vi kommer tisdagen den 17:e oktober att uppgradera disksystemet, och mindre nertider kan förekomma mellan 9:00 - 09:30. Arbetet berör enbart våra kunders webbsidor.

Underhållsarbete i serverhall ( Löst )

Underhållsarbete kommer utföras i vår serverhall som påverkar alla tjänster den 9:e november (OBS, ändrat från den 8:e). Elcentral kommer att bytas ut för att minska och effektivisera strömförbrukning. Huvudsida, kontrollpanel samt alla kunder hemsidor samt e-post kommer att ligga nere under argetet. DNS tjänsten för domäner kommer dock fungera som vanligt och inkommande e-post kommer tas emot under arbetet för att sedan komma in i varje e-postlåda när arbetet är klart. Arbetet beräknas starta tidigast kl 17:30 och hålla på som längst till 20:00.