Just nu flyttar du gratis till EgenSajt
Logga in Webmail Kontakta oss

EgenSajt DynDNS

Vi beskriver vår tjänst dynamisk DNS och hur du konfigurerar denna tjänst.

DynDNS eller dynamisk DNS gör det möjligt för dig att uppdatera din DNS-inlägg för de domäner du vill peka till din router, egen dator eller server. Ma kan använda en valfri DNS-klient så länge den stöder dyndns2-protokollet samt SSL.

Att tänka på är att du kan bara uppdatera ett inlägg åt gången, dvs du kan inte göra ett anrop för flera domäner/subdomäner samtidigt. En annan sak är att det krävs att domänen är inställd på Tjänst -> DNS i kontrollpanelen. Om du skapar subdomäner medan din huvuddomän är inställd till att fungera som DNS tjänst kommer subdomänerna också ärva den inställningen, men om du skapar dem medan de är inställda som parkerade kommer de fortsätta att vara inställda som parkerade även om du ändrar huvuddomänens inställning till DNS. IDN domäner ska vara i punykod format när de skickas.

 
 

Allmänna inställningar -

Server för att ansluta på port 80 (http), 443 (https) eller 8245 (DynsDNS):

Servernamn: dyndns.egensajt.se/nic/update
SSL: Ja

Parametrer:

hostname=dittdomannamn.se
myip=dinip

Inloggning:

Användarnamn: Inloggning till din kontrollpanel (e-postadressen)
Lösenord: Ditt lösenord till din kontrollpanel.

 
 

Uppdatera med http och GET kommando-

Url till dyndns:

https://www.egensajt.se/dyndns.php

Exempel på GET kommando:

https://www.egensajt.se/dyndns.php?hostname=www.domain.com&username=namn@epostadress.se&password='dittlösen'&myip=2.2.2.2

Variabler för att uppdatera via EgenSajt dyndns:

hostname - Den domän du vill uppdatera IP på.

username - Ditt användarnamn (epostadress) för din inloggning till vår kontrollpanel.

lösenord - Ditt lösenord för din inloggning i vår kundcenter.

myip - det IP som du vill uppdatera till.

 
 

Uppdatera med Curl (Linux)-

För att göra dynamiska DNS-uppdateringar med Curl kan du göra som nedan.

curl -s --user 'epostadress:losenord' 'https://dyndns.egensajt.se/nic/update?hostname=dittdomannamn.se&myip=198.51.100.1'

 
 

Uppdatera med ddclient (Linux)-

Om du använder linux är ddclient ett bra och enkelt val att använda för att uppdatera din DynDNS. Om du använder CentOS, Suse, RedHatEnterpriseLinux(RHEL) eller Fedora kan du installera ddclient med sudo yum install ddclient. Med debian baserade distributioner så som Debian, Ubuntu och LinuxMint m.m. kan du använda sudo apt-get install ddclient. ddclient har hängt med länge och finns med i de flesta distributionernas huvudförråd (main repository)

Väl installerat ställer du in i systemd baserade distributioner, så som de ovan nämnda, in ddclient att gå igång automatiskt med start av servern igenom att köra kommandot sudo systemctl enable ddclient. Glöm inte att ockaså starta ddclient första gången efter installationen med kommandot sudo systemctl start ddclient.

Öppna sedan ddclient’s konfigurations fil /etc/ddclient.conf i din favorit editor och kolla först om ssl är satt till att användast med ssl=yes i sektionen för globala inställningar, d.v.s. i början på filen. Om du har andra inställningsposter, vilka inte kan använda ssl, kan du lägga till detta skilt i inställningarna för egensajt igenom att lägga till det efter posten för servernamn

Du behöver vidare hämta din nuvarande ip-adress någonstans ifrån. Detta kan du göra på en mängd plattser, t. ex. hos dynu.com med att lägga till strängen use=web, web=checkip.dynu.com/, web-skip='IP Address' i den globala avdelningen. Då slår ddclient upp det varje gång programmet körs.

Efter det så lägger du till en post som bör se ut som följande:

server=dyndns.egensajt.se/nic/update
ssl=yes ## endast om ssl inte är påsatt i den globala sektionen, vilket är att föredra.
login=din.inloggnings@email.com
password=hkZURRFQff3re8ejRCOjLkOPPtpyPLcCa98A5g ## Ditt vanliga lösenord till ditt konto hos oss.
mydomain.se www.mydomain.se subdomain.mydomain.se

Denna domän namns lista som kommer på sista raden av varje post kan vara komma , eller mellanrums separerad eller separerad med bägge samtidigt. Vi föreslår att du använder mellanrum.

Om du använder å, ä, eller ö i dindomän.se (IDN-domän) måste du konvertera dindomän.se till "punycode" och här finns en länk till en punykod översättare: www.punycoder.com. mindomän.se blir alltså xn--mindomn-bxa.se.

När du har ändrat dina inställningar och vill kontrollera resultatet på en gång kör du ddclient genom att helt enkelt köra ddclient på kommando raden med komandot "ddclient" ddclient använder samma instälningsfil som när du kör ddclient som service.

Autentisering sker med HTTP basic och du ska använda samma inloggningsuppgifter som till kontrollpanelen.
Exempel på hur en GET-request kan se ut mot oss:

CONNECT: dyndns.egensajt.se
CONNECTED: using HTTP
SENDING: GET /nic/update?system=dyndns&hostname=mindoman.se&myip=123.123.123.123 HTTP/1.0
SENDING: Host: dyndns.egensajt.se
SENDING: Authorization: Basic dlsHd3dkslYsl9kDrOjs4M5hGdmChAhs3loIrdpAkHL=
SENDING: User-Agent: ddclient/3.8.3
SENDING: Connection: close
SENDING:
RECEIVE: HTTP/1.1 200 OK

Om du av någon anledning inte får det hela att fungera och du behöver debugga kan du köra ddclient i debug läge så här:

ddclient -daemon=0 -debug -verbose -noquiet

Om du har flera domäner kan programmets utflöde bli en aning långt, skicka då utflödet till “less” eller “more” så här:

ddclient -daemon=0 -debug -verbose -noquiet | less
eller
ddclient -daemon=0 -debug -verbose -noquiet | more

Om du inte lyckas lösa ev. problem själv och behöver kontakta oss, så spar utflödet i en fil genom att dirigera det till en fil som du sedan kan bifoga till ditt support ärende:

ddclient -daemon=0 -debug -verbose -noquiet > dd_debug.txt

Kom också ihåg att dina domäner d.v.s. domänamn måste vara inställda till DNS under tabell raden Tjänst på domänsidan i kontrollpanelen för att uppdatering ska fungera. Om du skapar subdomäner medan din huvuddomän är inställd till att fungera som DNS tjänst kommer subdomänerna också ärva den inställningen, men om du skapar dem medan de är inställda som parkerade kommer de fortsätta att vara inställda som parkerade även om du ändrar huvuddomänens inställning till DNS.

 
 

Uppdatera med DynDNS Simply Client (Windows)-

DynDNS Simply Client är ett litet program som är gratis och open-source och som är enkelt att använda. Programmet kan laddas ner här: Ladda ner DynDNS Simply Client.

På konfigurationssidan anger du följande:

Check IP: checkip.dyndns.org

DynDNS: dyndns.egensajt.se

Hjälpte svaret dig?