Svenska Priser exkl. moms Logga in Webmail support@egensajt.se 031-787 70 50
Priser exkl. moms

Support

Kunskapsbank

Support
E-Post
Sätta upp e-post i kontrollpanelen och konfigurera Gmail för din domän

Sätta upp e-post i kontrollpanelen och konfigurera Gmail för din domän.

Vi visar hur du sätter upp ett e-postkonto hos oss och kopplar det till Gmail. Du kan på detta sätt ta emot och skicka e-post i ditt domänsnamn, tex. ta emot e-post på adressen jag@domänen.se och skicka från gmail med samma avsändare eller adress.

Vänligen notera: Observera att detta kräver minst kontot Endast E-post. Vidare så är detta en fullt fungerande lösning, men vi har ingen möjlighet att ge support och hjälp med att sätta upp det.
 
 

Steg 1 - Gå till kontrollpanelen -

Logga in till ditt konto och gå sedan till "Kontrollpanel" huvudmenyn.

 
 

Steg 2 - Gå till E-Post -

Klicka på E-Post i vänstra menyn.

 
 

Steg 3 - Lägg till e-post -

Klicka på den blå knappen Lägg till e-post på högra sidan.

 
 

Steg 4 - Välj önskad e-postadress och domän -

Välj E-postvidarebefodring

Välj önskad e-postadress som du vill vidarebefodra till annan befintlig epostadress, i detta fallet till en gmail-adress som du har sedan tidigare och som du fyller i under "Vidarebefodra till". Klicka sedan för "Smtp" och välj ett önskat lösenord. Detta för att vi senare kommer att konfigurera gmail att använda vår smtp-server och då behöver man autentisera sig med den e-postadress du nyss satt upp med användarnamn och valt lösenord.

 
 

Steg 5 - Logga in på gmail -

Gå till Konfigurera inkorgen i submenyn under kugghjulet enligt bilden nedan.

 
 

Steg 6 - Lägg till e-postadress steg 1-

Klicka på Lägg till ytterligare en e-postadress.

 
 

Steg 7 - Lägg till e-postadress steg 2 -

Fyll i önskat visningsnamn och den e-postadress du tidigare satte upp i vår kontrollpanel enligt ovan, och klicka på Nästa steg

 
 

Steg 8 - Konfigurera smtp-server och autentisering -

Fyll i vår utgående smtp-server som är smtp.egensajt.se och fyll i den e-postadress du konfigurerade tidigare i vår kontrollpanel med lösenord och klicka sedan på Lägg till konto

 
 

Steg 9 - Konfirmera med kod -

Nu skickar gmail ett email med en kod du behöver fylla i

 
 

Steg 10 - Fyll i kod -

Fyll i den kod du fick i ett email och klicka på Bekräfta

Om allt gick som det ska använder du nu gmail med en helt egen e-postadress med en egen domän!

Hjälpte svaret dig?