Kunskapsbank

Kunskapsbank
E-Post
Uppgradera e-postutrymmet

Uppgradera e-postutrymme

På EgenSajt har vi endast ett webbkonto som du fritt kan uppgradera/nedgradera resurser på närsomhelst. Om du når gränsen för epostutrymme är det enkelt att uppgradera utrymmet. Om du istället vill uppgradera från att endast använda e-post till att använda även hemsida så gå till följande artikel.

 
 

Steg 1 - Gå till ditt konto -

Klicka på "Mitt konto" under din profil. (Där det står "Daniel")

 
 

Steg 2 - Gå till Mina tjänster -

Gå till "Mina tjänster"i högra menyn och Välj "Uppgradera/Nedgradera" i rullgardinsmenyn under det aktuella kontot i tabellen.

 
 

Steg 3 - Välj önskat utrymme -

Dra slidern för "E-postutrymme" till önskad storlek, i vårt fall drar vi slidern från 1 GB till 5GB, priset visas till höger och gäller årsvis eller kvartalsvis beroende på vilken period du valde när kontot skapades.

 
 

Steg 4 - Val av betalsätt och betalning -

Se över sammanfattningen och välj betalsätt, eller välj "Avbryt" och börja om från nytt

 
 

Steg 5 - Fördela ut det nya utrymmet -

Vårt system autofördelar inte ut det nya utrymmet, eftersom eventuellt redan gjorda omfördelningar då kan förstöras, så det enklaste är att Välja Auto på epostutrymme för den aktuella domänen under Domäner, se bild nedan.

Du kan även läsa mer här: 68/Utrymme-och-quota-for-e-post.html