Svenska Priser exkl. moms Logga in Webmail support@egensajt.se 031-787 70 50
Priser exkl. moms

Support

Kunskapsbank

Support
Domäner & DNS
Aktivera DNSSec på extern DNS
Vi visar hur man hur du aktiverar DNSSec på en domän som EgenSajt är registrar för, men som använder externa DNS:er.

Aktivera DNSSec på extern DNS

Vi visar hur man hur du aktiverar DNSSec på en domän som EgenSajt är registrar för, men som använder externa DNS:er. Vi rekommenderar att man har DNSSec aktivt så ingen kan förfalska IP adressen för ens webbsida och/eller vilken som är dess e-postserver.

 
 

Steg 1 - Generera DS nyckel -

 

Oderland

Börja med att att logga in på Oderlands cPanels kontrollpanel och klicka på Zone Editor

 
 

Gå till raden med den aktuella domänen och klicka på DNSSEC

 
 

Skapa sedan nyckel genom att klicka på Create Key

 
 

Nu har vi de värden som vi behöver lägga in i vår kontrollpanel i Steg 2 - Lägg in data i vår kontrollpanel för domänen

Dessa värden är nu i detta fall:

Key Tag: 34012
Digest Type: 2
Algorithm: 8
Digest: 076035770883f4ca717da52f36b7a85f94ab4ea2dacb67447a0742b05466e592

 
 

Cloudflare

Börja med att att logga in på Cloufflares kontrollpanel och gå till DNS -> Setttings och klicka sedan på Enable DNSSEC

 
 

Klicka sedan på DS Records

 
 

Nu har vi de värden som vi behöver lägga in i vår kontrollpanel i Steg 2 - Lägg in data i vår kontrollpanel för domänen

Dessa värden är nu i detta fall:

Key Tag: 2371
Digest Type: 2
Algorithm: 13
Digest: B0063E309A687E2BBF96F896D5D8F3C9D0B50F3FE30CFF3689D93B80A2545660

 
 
 
 

Steg 2 - Lägg in data i vår kontrollpanel för domänen -

Gå till Kontrollpanel > Domäner och klicka på den blåa texten Registrar under EgenSajt DnsSec

 
 

Välj sedan Egen DNSSec aktiv och fyll i värdena du fått enligt ovan som i detta exempel och avsluta sedan med att Spara

 
 

Hjälpte svaret dig?