Driftinformation

Systemet nere. ( Löst )

Vi har för närvarande ett systemfel, och på grund av detta, så ligger samtliga våra system nere.

Våra tekniker jobbar dock på att få upp systemet så fort som möjligt.

Systemfelet är åtgärdat.