Driftinformation

Oplannerad justering av mysql kluster ( Löst )

Vi har tagit ner vårt mysql kluster och fick nertid på 45 minuter, vi beklagar problemet!