Driftinformation

404 fel på våra Företags-/Proffskonton ( Löst )

Vi har haft driftsstörningar på våra Företags-/Proffskonton. Våra server noder förlorar sin kontakt med disksystemet vilket kan orsaka sporadiska 404-felmeddelade om att en sidan kan inte hittas på ett antal webbplatser. Problemet är identifierat och vi har under dagen löst det, vi beklagar de problem detta kan ha åsamkat våra kunder!