Just nu flyttar du gratis till EgenSajt
Logga in Webmail Kontakta oss

Kunskapsbank
Webbsidehantering
Överbelastning av php processer
På EgenSajt betalar du endast för de resurser du använder. Det betyder att om du använder mer resurser än du har betalt för så kommer detta få konsekvenser. Det som händer när den eller de processer du valde när du beställde ditt konto inte längre klarar av att ta emot de antal besökare din eller dina webbsidor har, så kommer webbsidan bli långsammare och långsammare tills den inte längre visas alls, utan endast ett felmeddelande. Det vanligaste är att man tror att det är fel på vårt webbhotell, eller att det fungerar dåligt. Därför vill vi visa dig hur du kan se processernas status i kontrollpanelen de gånger du har upplevt långsamhet eller andra störningar. Skulle det vara så att processerna status är Normal och din sida fungerar dåligt eller går långsamt är du välkommen att höra av dig till vår support! Felsidan 503 som kan komma upp när php processen eller processerna inte längre kan svara är som nedan.

Överbelastning av php processer

På EgenSajt betalar du endast för de resurser du använder. Det betyder att om du använder mer resurser än du har betalt för så kommer detta få konsekvenser. Det som händer när den eller de processer du valde när du beställde ditt konto inte längre klarar av att ta emot de antal besökare din eller dina webbsidor har, så kommer webbsidan bli långsammare och långsammare tills den inte längre visas alls, utan endast ett felmeddelande. Det vanligaste är att man tror att det är fel på vårt webbhotell, eller att det fungerar dåligt. Därför vill vi visa dig hur du kan se processernas status i kontrollpanelen de gånger du har upplevt långsamhet eller andra störningar. Skulle det vara så att processerna status är Normal och din sida fungerar dåligt eller går långsamt är du välkommen att höra av dig till vår support! Felsidan 503 som kan komma upp när php processen eller processerna inte längre kan svara är som nedan:

 
 

Vad är en php process?

Alla program på en dator eller server kör en eller flera processer. På ditt webbkonto körs grundläggande 3st processer, apache webbserver processer, php processer och mysql processer. Vi begränsar inte apache och mysql processer, men det gör vi med php-processer, eftersom det som tar mest kraft på ett webbkonto är php processerna. 1 php process kan hantera 250 anrop per sekund, och beroende på hur lång tid din php kod exekverar så är detta runt 80 besökare samtidigt. php är en skriptolkare som läser av den php kod din webbsida består av och visar koden i html som är läsbar för din webbläsare. Om du endast har en process och många som vill se din sida som består av php kod, hinner denna process helt enkelt inte med, denna process har sina begränsningar. Alla webbhotell har begränsat hur många processer ett webbkonto maximalt kan använda, och på andra webbhotell kommer du inte se att dina php processer slår i taket, men det gör du på EgenSajt. Och du kan ävan köpa till upptill 10st processser, vilket är helt unikt.

 

Vit sida kan bero på nådda gränser mot databasen

Ett annat problem man i undantagsfall kan få är att man får en vita sida, dvs error 500 när man når våra generösa gränser mot anrop till databasen. En vit sida tyder på PHP syntax error och kan blivit förorsakat av olika saker. Se gärna följande information hur man kan aktivera debug i Wordpress för att veta om detta är fallet. Följande gränser är satta:

max_questions = 5000000 (per timme)
max_updates = 500000 (per timme)
max_connections = 10000
max_user_connections = 50

Läs gärna mer om dessa värden på https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/user-resources.html. Normalt sett har man något som inte är rätt ställt på sin webbsida om dessa gränser nås, det kan bero på ett felprogrammerat plugin som inte släpper gamla anslutningar och annat. Men ibland beror det på extra mycket trafik och hör gärna av dig i dessa fall så kan vi höja dessa gränser om det enbart beror på hög trafik.

 

Men jag har bara en vanlig webbsida med få besökare

En vanlig fråga våra kunder har kan vara: "Jag har endast en wordpress blogg och jag kan se att min process slår i taket regelbunden." Till att börja med sker samma sak på alla webbhotell, en process kan inte ta emot hur många anrop som helst, och vi är det enda webbhotellet som loggar när php slår i taket. Sedan så är det normalt att en process slår i taket i bland, det är endast när man får ett fel som ovan eller liknande som det börjar bli ett problem som man löser genom att uppgradera. Men generellt så kan man inte begära alltför mycket av en enda process (om man har detta) om sidan har mycket trafik ibland, eller man arbetar mycket med sidan samtidigt som besökare tittar på sidan och det är därför vi normalt rekommenderar 2-3 php processer. En annan fråga kan vara: "Varför erbjuder ni att köpa endast en process, om det ibland inte räcker?" Anledningen till detta är att en process faktiskt räcker för de flesta och de ska inte behöva betala för 2-3 processer.

 
 

Steg 1 - Gå till Kontrollpanelen-

Gå till Kontrollpanelens Översikt. Här kan vi se de resurser som webbkontot utnyttjar. Vi kan i detta fall se att PHP-processernas ruta är rödmarkerad och då kan vi klicka på den.

 
 

Steg 2 - Se status för PHP-poolen-

Det finns grundläggande 3 status nivåer för PHP processers utnyttjande grad:

Normalt: 0-250

Något överbelastad: 251-1000

Överbelastad: 1001-uppåt

Här kan vi se att statusen Överbelastad (2207) är rödfärgat och siffran 2207 visas. Det betyder att denna PHP-process har nått över sin övre gräns 2207ggr det senaste dygnet. Denna webbsida bör ladda långsammare större delen av dygnet. Här bör man fundera på att uppgradera

 

Ett annat exempel där statusen är Något överbelastad (350) är guldfärgad och siffran 350 visas. Det betyder att denna PHP-process har nått över sin maxgräns 350ggr det senaste dygnet. Denna webbsida bör ladda något långsammare ibland, men fungera generellt bra. Man bör dock övervaka så man inte får över värdet 1000 som är överbelastat.

 

Och ett trejde exempel med statusen Normalt (95) där siffran 95 visas. Det betyder att denna PHP-process har nått över sin maxgräns 95ggr det senaste dygnet. Denna webbsida bör fungera bra och som vanligt.

 
 

Visning av PHP loggen och när PHP blir överbelastad

Genom att gå till Visa PHP-log enligt bilden ovan, kan du se vid vilka tidpunkter PHP har blivit överbelastad. Detta kan ge information över om du har märkt att sidan laddar långsammare och att det klockslaget finns i loggen. I detta exemplet har vi att hela 6st processer slår i taket något och detta är från en kund som har hundratals Wordpressajter med många besökare. Webbhotell erbjuder normalt 3st processer på ett konto, på EgenSajt kan du välja upptill 10st vilket är unikt.

 
 

Visning av mer information

Genom att klicka på Status får du upp mer information samt länk till denna kunskapsbanksartikel.

Notera: Du behöver nu uppgradera antal php-processer med en eller 2st enligt följande anvisning: Uppgradera-fran-E-post-standard-till-e-post-och-webbkonto.html

Hjälpte svaret dig?