Kunskapsbank

Kunskapsbank
E-Post
Utrymme och quota för e-post

Utrymme och quota för e-post

Vi går igenom hur det fungerar med utrymme och tillåten quota för e-postutrymme. Om quotan börjar närma sig den gräns man har, skickas ett varningsemail ut angående detta. Om quotan helt uppnås, kommer man inte kunna ta emot mer e-post.

Det totala utrymme man har köpt för e-post fördelas normalt sett jämnt på alla e-postadresser man har, men det även att välja fritt hur mycket utrymme varje epostadress ska ha.

 
 

Kontroll av totalt epostutrymme -

Gå till Kontrollpanel. Här kan vi se att den totala quotan för epost har överskridits, köpt utrymme är 5GB, men utnyttjat utrymme är 7,02GB. Här behövs en uppgradering av epostutrymme till nästa steg som är 10Gb. Se denna artikel för uppgradering

 
 

Kontroll av epostadressernas utrymme -

Genom att titta på e-postadressernas översikt kan vi se hur mycket utrymme varje e-postadress har i quota, samt hur mycket utrymme som utnyttjas. Även om den totala quotan har överskridits, så går den första epostadressen fri, men de 2 övriga gör inte detta. Där utnyttjas 248,2Gb av 74,2Gb samt 200,7Gb av 74,2Gb och detta förtydligas även med att texten är röd.

 
 

Val av quota för domän-

Standardvalet för quota för varje domän är Auto. Detta innebär att quotan jämnt fördelas över de domäner som har epost aktiverat. Men vi kan även ange ett annat värde enligt listan, men vi kan även fylla i och skriva in ett helt annat värde om vi skulle önska detta. Då kommer de resterande utrymmet att fördelas på de övriga domänerna.

Notera: Man kan endast höja quotan mer på en enda domän, och sedan fördelas det övriga utrymmet jämnt på det andra domänerna. Skulle utrymmet mot förmodan inte räcka till behöver man uppgradera.
 
 

Val av quota för epostadresser -

I detta exemplet är det fördelat jämnt 1024Mb på samtliga epostadresser. Men vi kanske vill ge mer utrymme till den ena epostadressen. Eftersom totalt epostutrymme för den aktuella domänen är 2048Mb, behöver vi först minska utrymme på den ena epostadressen. Efter detta kan vi sedan öka utrymmet på den andra epostadressen.

 
 

Ändring av epostadressens urymme -

Standardvalet är Auto, men vi vill minska utrymmet för denna epostadressen så vi senare kan öka utrymmet för den andra. Vi kan välja något av standardvalen, men vi kan även fylla i och skriva tex. 700Mb i fältet, dvs skriva över texten som står.