Just nu flyttar du gratis till EgenSajt
Logga in Webmail Priser exkl. moms

Support

Kunskapsbank

Support
E-Post
Utrymme och kvot för e-post

Utrymme och kvot för e-post

Vi går igenom hur det fungerar med utrymme och tillåten kvot för e-postutrymme. Om kvoten börjar närma sig den gräns man har, skickas ett varningsemail ut angående detta. Om kvoten helt uppnås, kommer man inte kunna ta emot mer e-post.

Det totala utrymme man har köpt för e-post fördelas normalt sett jämnt på alla e-postadresser man har, men det även att välja fritt hur mycket utrymme varje epostadress ska ha.

Hur kan min epostadress vara full om jag använder bara hälften av mitt totala utrymme?

Detta är en ganska vanlig fråga. Vi kan ta ett exempel för att förklara hur det fungerar:

Vi fördelar 1GB jämnt över 4st e-postadresser. Då har varje e-postadress 250MB tilldelat. Och sedan säger vi att 3st adresser har tomma eller nästan tomma inboxar, men en e-postadress blir full, dvs använder 250Mb. Då utnyttjas ju totalt 250Mb utav 1GB, och 750MB är outnyttjat utrymme. Vad man kan göra då är att man t.ex. fördelar 50MB på 3 adresser och lägger 950MB på den adress som är full eller uppgraderar det totala utrymmet.

 
 

Kontroll av totalt epostutrymme -

Gå till Kontrollpanel. Här kan vi se att den totala kvoten för epost har överskridits, köpt utrymme är 5GB, men utnyttjat utrymme är 7,02GB. Här behövs en uppgradering av epostutrymme till nästa steg som är 10Gb. Se denna artikel för uppgradering

 
 

Kontroll av epostadressernas utrymme -

Genom att titta på e-postadressernas översikt kan vi se hur mycket utrymme varje e-postadress har i kvot, samt hur mycket utrymme som utnyttjas. Även om den totala kvoten har överskridits, så går den första epostadressen fri, men de 2 övriga gör inte detta. Där utnyttjas mer än vad som finns tillgänglig och detta förtydligas även med att texten är röd.

 
 

Val av kvot för domän-

Standardvalet för kvot för varje domän är Auto. Detta innebär att kvoten jämnt fördelas över de domäner som har e-post aktiverat och hänsyn tas till det utrymme som används. Men vi kan även ange ett annat värde enligt listan, men vi kan även fylla i och skriva in ett helt annat värde om vi skulle önska detta. Då kommer de resterande utrymmet att fördelas på de övriga domänerna.

Notera: Om man inte väljer Auto och vill höja utrymmet på en domän, måste man först frigöra utrymme på en annan domän. Skulle utrymmet mot förmodan inte räcka till behöver man uppgradera.
 
 

Val av kvot för epostadresser -

I detta exemplet är det fördelat jämnt 1024Mb på samtliga epostadresser. Men vi kanske vill ge mer utrymme till den ena epostadressen och om vi önskar öka utrymmet på en adress måste vi först minska utrymmet på den andra adressen.

 
 

Ändring av epostadressens utrymme -

Standardvalet är Auto, men vi vill minska utrymmet för denna epostadressen så vi senare kan öka utrymmet för den andra. Vi kan välja något av standardvalen, men vi kan även fylla i och skriva tex. 700Mb i fältet, dvs skriva över texten som står.

 

Hjälpte svaret dig?