Svenska Priser exkl. moms Logga in Webmail support@egensajt.se 031-787 70 50
Priser exkl. moms

Snabbt & billigt webbhotell

Villkor Återförsäljare

Här presenterar vi EgenSajts avtalsvillkor för återförsäljare.

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor (”Avtalet”) reglerar förhållandet mellan återförsäljare (”Återförsäljare”) och EgenSajt Hosting AB, med organisationsnummer 556878-7773, Backa Bergögata 16X, 422 46 Hisings Backa (”EgenSajt”), avseende webbhotellstjänster och registreringstjänster för domännamn som beskrivs i punkt 5.5. Utöver detta avtal gäller EgenSajts Avtal webbhotell och Avtal domäner.

2. Tjänsten

2.1 EgenSajt erbjuder återförsäljaren via sitt återförsäljareprogram att erbjuda EgenSajts webbhotellstjänster och domäntjänster till sina kunder.

3. Avtal

3.1 Avtalet påbörjas när bekräftelse på beställd återförsäljartjänst utfärdats av EgenSajt. Avtalet löper tills avtalet avslutas av någon part.

3.4 EgenSajt tillämpar ingen bindningstid och återförsäljaren kan utan några skäl säga upp Avtalet.

3.5 Uppsägning kan göras i EgenSajts kontrollpanel alternativt genom EgenSajts blankett för uppsägning.

4. Avgifter

4.1 Återförsäljare får rabatt på ordinarie priser på webbhotellstjänster. För domäner ges rabatt på andra priser som finns tillgänglig på EgenSajts hemsida när återförsäljaren är inloggad på sidan.

5.2 Återförsäljare kan komma att debiteras om återförsäljarens kund använder sig av EgenSajts supporttjänst.

5. Återförsäljarens ansvar

5.1 Återförsäljaren intygar att denne har F-skatt.

5.2 Återförsäljaren har inte rätt att överlåta återförsäljarkontot utan det kan endast avslutas.

5.3 Återförsäljaren är ansvarig för att slutkund läser och godkänner de avtalsvillkor som är relevanta och de registreringsvillkor som gäller för domäner.

5.4 Återförsäljaren är ytterst ansvarig för att slutkunders domäner blir förnyade eller registrerade.

5.5 Återförsäljaren har rätt att sälja utvalda delar av EgenSajts aktuella produkt- och tjänsteportfölj om inget annat skriftligen avtalats mellan partnerna.

6. EgenSajts ansvar

6.1 För domännamnstjänster gäller särskilda avtalsvillkor som finns tillgängliga på EgenSajts webbplats.

7. Support

7.1 Återförsäljaren ansvarar för slutkundens supportbehov. Återförsäljaren måste se till att slutkunden alltid kontaktar återförsäljaren i alla ärenden, annars kan EgenSajt komma att debitera återförsäljaren enligt gällande konsultarvode som är 495kr per påbörjad timme.

7.1 EgenSajt tillhandahåller fri support via kontrollpanel, e-post och telefon till återförsäljaren.

8. Förhållande till slutkund

8.1 Återförsäljare äger rätten att prissätta tjänster och domäner från EgenSajt mot slutkund.

8.2 Återförsäljaren har ingen äganderätt till kunder som ingått avtal med EgenSajt genom återförsäljaren.

9. Avslutande av konto

9.1 Avtalet kan sägas upp skriftligen eller genom kontots kontrollpanel och då förlorar återförsäljaren sin återförsäljarstatus och slutkunderna tillfaller EgenSajt

9.2 EgenSajt äger rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan om återförsäljaren använder sig av kraftigt avvikande prissättning mot slutkund eller andra händelser som missgynnar eller misskrediterar och orsakar skada för EgenSajt

9.3 Vid de fall då en återförsäljare får sitt konto avslutat tillfaller slutkunderna EgenSajt

Avtalsdatum: 2018-05-25

Läs mer om: Avtal webbhotell ,   Avtal domäner ,   Servicenivåavtal (SLA) ,   Domänpriser ,   .SE / .NU registrar